امام هادی(ع)

چند خطی با خورشید دهم

امام هادی(ع)

چند خطی با خورشید دهم

این وبلاگ برای اشنایی دوستان با خورشید دهم از کهکشان امامت است

بایگانی
آخرین مطالب
۱۳
آذر

در باره ی تولد امام هادی (ع)بیشتر تاریخ نگاران اتفاق نظر دارند که ایشان در سال ۲۱۲هـ.ق به دنیا آمده است . اما درباره ی ماه و روز ولادت با هم اختلاف دارند ، برخی آن را در ۱۵و۲۷ذی الحجه و برخی۱۳و۳رجب را ذکر کرده اند.

  • زهرا مومنی
۱۲
آذر

امام هادی (ع)از سال ۲۲۰تا۲۵۴هـ.ق امامت شیعیان را به عهده داشت 

  • زهرا مومنی
۱۲
آذر

امام هادی تا سن سی  در مدینه مشغول به تدریس بودند تا اینکه خلیفه ی عباسی متوکل ایشان را به بغداد فرا خواند 

  • زهرا مومنی
۱۲
آذر

نقش: امام دهم شیعیان

نام: علی الهادی

کنیه:  ابوالحسن

  • زهرا مومنی